ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 15:30
پنجشنبه: 8 تا 14:30

شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

بخش شیمی:

سدیم

پتاسیم

فسفات

سولفات

کدورت

کلراید

نیترات

نیتریت

آمونیاک

سختی کل

کلسیم

منیزیم

فلوراید

قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)

سولفیت

فنل

کلر آزاد

چربی و روغن

COD

BOD5

TDS

TSS

EC

pH

DO

فلزات سنگین:

Ni

Co

Zn

Pb

V

Fe

Mo

Cr

Mn

Cu

Cd

Hg

پارامتر های بیولوژی:

توتال کلیفرم

فکال کلیفرم