ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 15:30
پنجشنبه: 8 تا 14:30

شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

سوالات متداول (FAQ)

مشتریان بخش خصوصی میتوانند در صورت تمایل، با هماهنگی قبلی، بر فرآیند انجام آزمون نمونه خود بطور کامل نظارت داشته باشند. 
بر اساس مصوبات هیئت مدیره شرکت،‌ برای عقد قرارداد /تفاهم نامه خدمات آزمایشگاهی مبلغی از مشتری دریافت نمی شود.

تعرفه آزمون  با توجه به سازمان های ارجاع کننده متفاوت است لذا برای اطلاع از تعرفه جاری با واحد مالی در ارتباط باشید

 ۰۴۱-۵۱۳۶۷۷۷۷ داخلی ۲

هزینه انجام آزمون، بر اساس پارامترهای مورد درخواست مشتری برآورد و طی صورتحساب رسمی به مشتری اعلام می گردد که همزمان با دریافت نمونه و قبل از انجام آزمون از واحد تولیدی اخذ می شود.
از محصول مورد آزمون حداکثر به مدت ۶۰ روز از تاريخ صدور گزارش، نمونه شاهد در آزمایشگاه نگهداری می‌شود . در مورد محصولاتي كه فاصله تاريخ انقضاي مصرف آنها از تاريخ توليد کمتر از ۲ ماه باشد، مدت نگهداري نمونه شاهد تا تاريخ انقضاي آن خواهد بود.
بدیهی است رسیدگی به اعتراض در خصوص نتایج آزمون در طول مدت نگهداری نمونه شاهد امکان پذیر بوده و شکایات رسیده پس از آن تاریخ پذیرفته نمیشود.
مشتریان بخش خصوصی می توانند حداکثر  تا یک هفته از تاریخ صدور نتیجه آزمون، باقیمانده نمونه‌های خود را از محل آزمایشگاه دریافت نمایند.