ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 15:30
پنجشنبه: 8 تا 14:30

شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

کارآموزی در آزمایشگاه


آزمایشگاه محیطی حیاتی برای توسعه علم و تحقیقات علمی است. دانشجویان کارآموز با حضور و شرکت در فرآیند تحقیقات و آزمایشات عملی در آزمایشگاه‌ها می‌توانند مهارت‌ها و دانش علمی خود را توسعه دهند.


– اصول ایمنی در آزمایشگاه، آشنایی با تجهیزات ایمنی، نحوه رفتار در مواجهه با خطر
– آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی
– اصول کار، تمیزکاری، نگهداری، ایمنی و عیب‌یابی و تعمیرات ساده تجهیزات آزمایشگاهی
– آشنایی با مواد شیمیایی و اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS
– تهیه نمونه‌ها و آماده سازی برای آزمون
– محلول سازی و محاسبات ریاضی مربوطه
– انجام دقیق آزمون ها و تجربه عملی
– ثبت نتایج آزمون و تحلیل داده ها
– سایر نکات کاربردی
– شرایط احراز شغل، شرح وظایف، مسئولیت ها، توانمندی ها، مهارتها
– ارتباط و همکاری تیمی