ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 15:30
پنجشنبه: 8 تا 14:30

شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

مهارت های حرفه ای مسئولین فنی

مهارت های حرفه ای مسئولین فنی

مهارت های حرفه ای مسئولین فنی

مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی،‌‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌‍‌ برای کسب مهارت و حرفه ای شدن در شغل خود میتوانند در سه سطح آموزش ببینند:

 سطح یک:  آموزش مقدماتی

سطح دو: آموزش متوسطه

سطح سه:  آموزش پیشرفته

سطح آموزشی مدیران کنترل کیفیت با توجه به میزان سابقه کار تجربی و آزمون اولیه تعیین می گردد. در این خصوص افرادي که سابقه کارتجربی در زمینه کاري را ندارند از سطح یک آموزش مقدماتی آغاز نموده و در شرایطی که افراد داراي اطلاعات اولیه سطح یک می باشند با شرکت در آزمون و موفقیت در این سطح، می 

توانند آموزش خود را از سطح بالاتر آغاز نمایند.

سطح یک: آموزش مقدماتی

مرحله اول:

 

۱) آشنایی با قوانین کار

۲) آموزش راهنماي شماره ۳ سازمان بین المللی استاندارد (آموزش کارکنان فنی در سطوح  فنی و شرکتی)

۳) آشنایی با نحوه نگارش نظامنامه کیفیت واحدهاي تولیدي

۴) کالیبراسیون و اندازه گیري عمومی

۵) کنترل کیفیت عمومی

 

مرحله دوم :

۱) آشنایی با استانداردها (کارخانه اي، ملی، منطقه اي و بین المللی)

۲) آشنایی با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد

۳) آشنایی با نحوه نگارش استانداردهاي ملی (استاندارد شماره ۵)

۴) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

۵)  نمونه برداري

۶) مهارتهاي کامپیوتري

      – اطلاعات و ارتباطات Internet

      –  ارائه مطالب Power point

      – صفحه گسترده ها Excel

      – بانکهاي اطلاعاتی Access

سطح  دو : آموزش متوسطه

این سطح از آموزش به منظور آشنایی مدیر کنترل کیفیت با اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت، ابزارو فنون کیفیت و تولید و کنترل کیفیت در راستاي اشراف یابی به مسئله مدیریت کیفیت و بکارگیري فنون لازم با در نظرگرفتن محدودیت ها و اولویت هاي واحد تولیدي و خدماتی در جهت تولید محصول و یا ارائه خدمات با کیفیت مطلوب می باشد. این آموزش ها در سه مرحله برنامه ریزي شده است :

 

مرحله اول: اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت شامل:

۱) آشنایی با نظریه هاي مدیریت کیفیت

۲) کنترل کیفیت آماری

۳) آشنایی با سیستم هاي اطلاعاتی و آماري

۴) برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک

۵) مشتري گرایی و اندازه گیري رضایت مشتري

۶) آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازي سیستم مدیریت کیفیت (آخرین ویرایش ایزو سری ۹۰۰۰)

۷) آشنایی با مبانی، تشریح الزامات و مستندسازي سیستم مدیریت زیست محیطی (آخرین ویرایش ایزو سری ۱۴۰۰۰)

۸) آشنایی با مبانی، تشریح الزامات و مستندسازي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18000)

۹) آشنایی با مبانی، تشریح الزامات و مستندسازي سیستم مدیریت آزمایشگاهی (استاندارد ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۵)

۱۰) سیستم هاي مدیریت ایمنی مواد غذایی، الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی (استاندارد ملی ۲۲۰۰۰) (ویژه مدیران کنترل کیفیت واحد هاي تولیدي صنایع غذایی)

مرحله دوم از سطح دو  آموزش مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، برای کسب مهارت و حرفه ای شدن در شغل خود :

 

مرحله دوم: ابزار و  فنون کیفیت

۱) هزینه های کیفیت (COQ)

۲) طرح ریزی پیشرفت کیفیت محصول (APQP)

۳)  عدم قطعیت اندازه گیري

۴) هفت ابزار کنترل کیفیت آماري و کاربرد آن درصنعت

۵) گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

۶) تجزیه و تحلیل نقص و آثار آن (FMEA)

۷) آشنایی با نظام آراستگی سازمان (۵S)

۸) شش سیگما

۹) مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

۱۰) آشنایی با مبانی تعالی سازمانی براساس مدل EFQM

مرحله سوم از سطح دو آموزش مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، برای کسب مهارت و حرفه ای شدن در شغل خود:

مرحله سوم : تولید و کنترل کیفیت

۱- کنترل فرایند حین تولید (SPC)

۲- ارزیابی انطباق

۳- کنترل کیفی آب صنعتی و آشامیدنی

سطح سه: آموزش پیشرفته

مدیران کنترل کیفیت با گذراندن دوره هاي آموزشی سطح هاي ۱ و ۲ به طور کامل آموزش دیده و تجربه کافی و قابل ملاحظه اي را کسب کرده اند و در این سطح آموزشی،  با شرکت در سمینارها و دوره هاي پیشرفته، توانایی ارزیابی و سنجش واحد تولیدي/ خدماتی خود را با استانداردهاي مربوطه کسب می نمایند و آماده رقابت در سطح ملی، منطقه اي و بین المللی می گردند.

این سطح از آموزش ها تنها محدود به دوره هاي ذکر شده در این راهنما نبوده و با توجه به دانش و تکنولوژي روز در زمینه هاي کیفیت و مدیریت قابل تغییر است.

نمونه هایی از آموزش هاي پیش بینی شده در این مرحله شامل موارد زیر می باشد :

۱) ممیزي داخلی سیستم مدیریت کیفیت

۲) ممیزي داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی

۳) ارزیابی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی برمبانی استاندارد  17025

۴) مدیریت و کنترل پروژه

۵) کاربرد تکنولوژي اطلاعات در مدیریت کیفیت

۶) سمینارهاي علمی بین المللی و داخلی مرتبط با حوزه فعالیت

۷) آشنایی با  سازمان تجارت جهانی و مقررات فنی آن

۸) و سایر دوره هاي مرتبط

یک پاسخ بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطالب
آخرین دیدگاه ها
    تماس با کارشناسان